Hủy

Kim Nhật Thành Tin tức

  • 11/12/2013 - 13:07

    Triều Tiên bắt đầu bán vàng

    CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu bán lượng lớn vàng cho Trung Quốc trong nỗ lực khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế.
Người Tiên Phong