Hủy
Kinh Doanh

Bế mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

Thứ Năm | 12/12/2013 18:46

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị tổ chức tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Trung ương trong nhân dân.
 

Sau hai ngày làm việc, chiều 12/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ bế mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI cho các đồng chí lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng Trung ương; các đồng chí báo cáo viên Trung ương và các tỉnh trong toàn quốc.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thứ Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ươngđề nghị các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết, kết luận của Trung ương trong nhân dân.

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang giới thiệu Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân giới thiệu Nghị quyết về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu cũng đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh giới thiệu Kết luận về “Tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 và thực hiện nhiệm vụ năm 2014”, “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế-xã hội, trọng tâm là 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng"; nghe ông Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội giới thiệu những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu nắm vững, hiểu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chung trong cả nước, đồng thời vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều cụ thể của từng địa phương, đơn vị mình.

Theo đó, trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội XI, mục tiêu đặt ra là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi tăng trưởng và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế.

Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh giải pháp quan trọng là: Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo...

Đối với Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định, dù tình hình khó khăn, phức tạp đến đâu, chúng ta cũng phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nguồn vov.vn

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO