Hủy
Kinh Doanh

Bộ Quốc phòng và Ban Kinh tế TƯ ký quy chế phối hợp công tác

Thứ Năm | 11/12/2014 11:15

Hai bên thống nhất nguyên tắc, cơ chế và trách nhiệm phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...
 

Chiều 10/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan. 

Hai bên thống nhất nguyên tắc, cơ chế và trách nhiệm phối hợp trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc hoạch định các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi bên.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp thẩm định các đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; các đề án quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng thống nhất việc trao đổi thông tin và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; trao đổi thông tin về hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý; phối hợp trong công tác nghiên cứu về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.

Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Quốc phòng và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp chặt chẽ hơn nữa  trong công tác xây dựng pháp luật; tham mưu, kiến nghị những vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế kết hợp với quốc phòng - an ninh; trao đổi thông tin, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Nguồn Chinhphu.vn


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới