Hủy
Kinh Doanh

Bóng đèn Điện Quang 6 tháng lãi gần 75 tỷ đồng, nợ quá hạn từ Cu Ba hơn 483 tỷ đồng

Thứ Bảy | 16/08/2014 13:34

Kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty đạt 42% kế hoạch doanh thu và 199% kế hoạch lợi nhuận.
 
Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm đã được soát xét.

6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 579,34 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 74,8 tỷ đồng, tăng 151%, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ đạt 72,95 tỷ đồng. EPS tương ứng đạt 3.441 đồng/cổ phiếu, tăng 159%.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 62,4 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu năm công ty đạt 42% kế hoạch doanh thu và 199% kế hoạch lợi nhuận.

Hết 30/06/2014, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 242,6 tỷ đồng, gấp 13 lần đầu năm, chủ yếu đến từ 228 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng. Hàng tồn kho đạt 416,4 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu kỳ.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 30%, còn 505,5 tỷ đồng. Đáng chú ý trong đó có 483,5 tỷ đồng từ công ty ConSumimport của Cu Ba.

Đây là khoản công nợ phát sinh từ hợp đồng bán hàng theo Chương trình hợp tác liên Chính phủ giữa 2 nước Việt Nam - Cu Ba. Khoản nợ này đã quá hạn thanh toán thuộc đối tượng đủ điều kiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Khoản nợ này đang được phía Cu Ba cam kết trả hết vào năm 2016.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc Công ty, khả năng thu hồi nợ đối với công ty này chưa chắc chắn nên không đánh giá lại chênh lệch tỷ giá đối với khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ này. Nếu đánh giá chênh lệch tỷ giá, công nợ sẽ tăng lên 102 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế sẽ tăng một khoản tương ứng.

6 tháng đầu năm, nợ phải trả tăng 24%, đạt 1.036 tỷ đồng, tương ứng 59% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ ngắn hạn giảm được 12%, còn 423,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết tháng 6/2014 đạt gần 95 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 244 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Gafin/DQC)
Một số chỉ tiêu kinh doanh.
Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Gafin/DQC)

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới