Hủy
Kinh Doanh

Chuyển quản lý giao dịch hối đoái từ Vụ Quản lý Ngoại hối sang Vụ Chính sách Tiền tệ

Thứ Sáu | 05/09/2014 18:21

Đây là nội dung được NHNN đưa ra trong dự thảo thông tư lấy ý kiến góp ý.
 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa NHNN và các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 21 liên quan đến trách nhiệm của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, sửa đổi Điều 24 liên quan đến trách nhiệm của Vụ Chính sách tiền tệ. Thông tư cũng bãi bỏ Điều 23 về trách nhiệm của Vụ Quản lý ngoại hối. Ngoài ra, điều 3 của dự thảo thông tư có quy định về điều khoản thi hành của Thông tư này.

Theo thuyết trình của NHNN, tại Điểm b, Khoản 1 Điều 21 Thông tư 02 quy định: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ, và chấp hành đúng thời gian yêu cầu đối với các văn bản, hồ sơ gửi đến Ngân hàng Nhà nước”.

Tuy nhiên, để làm rõ hơn trách nhiệm của các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc bảo đảm tính đầy đủ chính xác, hợp lệ và chấp hành đúng thời gian yêu cầu đối với các “số liệu” như các số liệu trong báo cáo trạng thái ngoại tệ được gửi kèm theo đơn xin mua, bán ngoại tệ với NHNN..., Thông tư mới bổ sung Điểm b, Khoản 1 Điều 21 như sau: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ, và chấp hành đúng thời gian yêu cầu đối với các văn bản, hồ sơ, số liệu gửi đến Ngân hàng Nhà nước”.

Vụ Chính sách tiền tệ sẽ có một số trách nhiệm được tiếp nhận từ Vụ Quản lý ngoại hối là thông báo cho Sở Giao dịch tỷ giá bình quân liên ngân hàng trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng và chính sách tỷ giá, phương án can thiệp của NHNN trong từng thời kỳ. Phối hợp với Sở Giao dịch trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch hối đoái của NHNN với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các quy định trách nhiệm liên quan của Vụ Chính sách tiền tệ về xác nhận trạng thái ngoại hối và phối hợp liên quan đến các sản phẩm phái sinh được lược bỏ do quy định tại các văn bản khác để bảo đảm tính bền vững của Thông tư.

Điều 23 về trách nhiệm của Vụ Quản lý ngoại hối trong giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được bãi bỏ để phù hợp với việc chuyển chức năng điều hành tỷ giá và quản lý thị trường ngoại tệ đã được chuyển sang Vụ Chính sách tiền tệ theo Quyết định số 145&146/QĐ-NHNN ngày 07/02/2014.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới