Hủy
Kinh Doanh

Công ty mẹ DLG lãi quý III/2014 tăng 119 lần cùng kỳ năm trước

Thứ Ba | 28/10/2014 10:26

9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 601 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 44 tỷ đồng, tăng lần lượt 52% và 16 lần so với 9 tháng đầu năm 2013.
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý III và 9 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu quý III/2014 đạt gần 192 tỷ đồng, tăng 80% so cùng kỳ 2013 do doanh thu ngành gỗ, phân bón và bán hàng hóa tăng. Cụ thể, doanh thu bán gỗ tăng 81%, doanh thu phân bón tăng 64%, doanh thu bán hàng hóa tăng 313%. Ngoài ra, doanh thu phát sinh từ khoản thu công trình xây dựng 14 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý này tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 34 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng do các công ty thành viên chia cổ tức và phân phối lợi nhuận trong quý III về Tập đoàn là 24,7 tỷ đồng.

Giá vốn đạt 176 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp ở mức gần 15 tỷ đồng, tăng 29%. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 8%.

Trong khi đó, các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều giảm mạnh quý này khiến lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt hơn 25 tỷ đồng, tăng 119 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 601 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 44 tỷ đồng, tăng lần lượt 52% và 16 lần so với 9 tháng đầu năm 2013.

Tổng tài sản công ty mẹ cuối kỳ đạt 3.018 tỷ đồng, trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trong 9 tháng đầu năm 2014 tăng mạnh, tăng gần 3 lần so với đầu kỳ, đạt 701 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty đầu tư 300 tỷ đồng dưới dạng sổ tiết kiệm vào Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, 260 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Quốc tế và một số khoản đầu tư nhỏ lẻ khác.

Giá trị hàng tồn kho đạt 323 tỷ đồng, tăng 12% so với số đầu kỳ. Lợi nhuận sau thuế cuối kỳ đạt 51,5 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 1.492 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/DLG). Đơn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/DLG). Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới