Hủy
Kinh Doanh

Hà Nội: Phê bình 6 chủ tịch yếu kém bố trí vốn trả nợ xây dựng cơ bản

Chủ Nhật | 30/11/2014 14:38

Chấn chỉnh 10 huyện chưa bố trí đủ vốn trong kế hoạch giao đầu năm để trả nợ xây dựng cơ bản.
 

Thực hiện kết luận của Chủ tọa phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố, UBND thành phố có báo kết quả công tác giải quyết nợ xây dựng cơ bản (XDCB).

Theo đó, UBND thành phố đã cụ thể hóa các giải pháp chỉ đạo, xử lý thanh toán nợ. Yêu cầu quận, huyện, thị xã có số nợ XDCB nhỏ hơn 50% tổng chi phí XDCB Thành phố phân cấp cho đơn vị năm 2014 phải bố trí đủ vốn để xử lý nợ trong năm 2014. Các đơn vị có số nợ lớn hơn 50%, phải bố trí đủ vốn để giải quyết tối thiểu 50% tổng số nợ đọng XDCB của đơn vị trong năm 2014, bảo đảm hết năm 2015 phải hoàn thành việc xử lý nợ đọng.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị phân bổ vốn đầu tư XDCB phải bố trí đủ vốn ngay từ đầu năm cho thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành, nợ khối lượng đã thực hiện cho các dự án chuyển tiếp. Phần vốn còn lại tiếp tục phân bổ các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2014, dự án hoàn thành sau 2014, không bố trí dự án mới nếu chưa bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ quy định và khả khả năng thực hiện.

Chỉ bố trí cho dự án mới thực sự cấp bách đủ thủ tục và nằm trong kế hoạch đầu tư 3 năm 2013-2015 đã được HĐND cùng cấp thông qua. Bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các dự án nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm.

Thực hiện nghiêm các biện pháp không để phát sinh nợ đọng XDCB mới: Chỉ phê duyệt quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Đối với dự án nguồn vốn ngân sách phải thực hiện việc thẩm định nguồn và khả năng bố trí vốn theo Chỉ thị của 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy định của Thành phố.

Các dự án trong kế hoạch phải thực hiện theo mức vốn giao. Không yêu cầu nhà thầu ứng vốn thi công khi chưa được bố vốn và ứng vốn thi công vượt kế hoạch. Không lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu chưa được bố trí vốn… Quyết toán công trình nhóm C không quá 6 tháng, nhóm B không quá 9 tháng và nhóm A không quá 12 tháng.

Để làm rõ hơn trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc xảy ra nợ đọng XDCB, UBND thành phố giao Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra nợ XDCB tại các đơn vị. Những đơn vị Thanh tra thành phố đã có kết luận nợ đọng XDCB các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn TP Hà Nội, UBND thành phố đang xem xét xử lý theo Kết luận của Thanh tra thành phố.

UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt việc quyết toán với các dự án hoàn thành, làm căn cứ thanh quyết toán và hạn chế nợ XDCB. Yêu cầu các đơn vị sử dụng vốn ngân sách khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án quyết toán hoàn thành. Công khai chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm về thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm chế tài xử phạt.

Liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu, UBND thành phố đã phê bình Chủ tịch UBND của 6 huyện: Thạch Thất, Thường Tín, Mỹ Đức, Ba Vì, Mê Linh, Thanh Oai. Chấn chỉnh 10 huyện: Hoài Đức, Mê Linh, Phú Xuyên Phúc Thọ, Thạch Thất, Ứng Hòa, Gia Lâm, Mỹ Đức, Thanh Oai, Đông Anh trong việc chưa bố trí đủ vốn trong kế hoạch giao đầu năm để trả nợ XDCB.

Về xử lý nợ XDCB sau thông báo kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 10 HĐND, UBND thành phố đã thực hiện bố trí 314,45 tỷ đồng từ nguồn quyết toán chung để thanh toán cho các dự án được duyệt quyết toán chưa thanh toán và các dự án dự kiến từ nay đến cuối năm hoàn thành quyết toán để xử lý nợ công trình. Ứng vốn năm 2015 cho công tác dồn diền đổi thửa 500 tỷ đồng để giải quyết các khối lượng đã thực hiện.

Ngoài ra, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch các quận huyện có nợ XDCB xây dựng phương án xử lý nợ báo cáo thành phố…

Nguồn VOV


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới