Hủy
Kinh Doanh

HLG lỗ hợp nhất cả niên độ 20 tỷ đồng

Thứ Ba | 18/11/2014 13:40

Kết thúc niên độ tài chính, công ty không hoàn thành kế hoạch năm về cả doanh thu lẫn lợi nhuận.
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long HLG sau khi bị HoSE nhắc nhở chậm nộp báo cáo tài chính quý IV niên độ tài chính thì vừa  công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV (1/10/2013 - 30/9/2014)

Doanh thu thuần quý IV/2014 đạt 349,4 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 12,4%.

Doanh thu tài chính quý này giảm mạnh, giảm tới 63%, trong khi chi phí tài chính gấp 3 lần cùng kỳ năm trước thuế.

Quý IV/2014, lợi nhuận sau thuế ở mức âm 0,35 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước công ty lỗ 17,2 tỷ đồng. Trong đó, lãi cổ đông công ty mẹ là âm 0,13 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, công ty đạt doanh thu 1.044,5 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế âm 20 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ 63,4 tỷ đồng.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.688 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 45 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc niên độ tài chính, công ty không hoàn thành kế hoạch năm về cả doanh thu lẫn lợi nhuận.

Tổng tài sản cuối kỳ đạt 819,5 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu kỳ. Hệ số nợ/tổng tài sản đạt 53%.

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ đạt 42,4 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với đầu kỳ. Hàng tồn kho cuối kỳ là 310,4 tỷ đồng, tăng 53%.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 39,2 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 174 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/HLG). Đơn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/HLG). Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới