Hủy
Kinh Doanh

Hòa Phát lợi nhuận hợp nhất quý I gấp hơn 2 lần cùng kỳ

Thứ Hai | 06/05/2013 17:07

Lợi nhuận sau thuế quý I của HPG đạt hơn 480 tỷ đồng nhờ hoạt động tài chính có lãi.
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, mã HPG thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I với lợi nhuận gấp gần 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần quý này đạt 3.934,27 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp tăng 26,5%, đạt 691,6 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng mạnh, đạt 139,4 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ đầu tư tài chính gần 106 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm gần 1/2 chủ yếu do chi phí lãi vay giảm.

Trừ các chi phí liên quan, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I đạt 480,5 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.090 đồng.

Nguồn: HSX Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Đơn vị: Tỷ đồng

Tính đến 31/3, tiền và các khoản tương đương tiền của HPG là 996,3 tỷ đồng, giảm 298 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản đầu tư ngắn hạn cũng giảm từ 219,9 tỷ đồng xuống 49,6 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại thời điểm cuối quý I là 3.352,8 tỷ đồng, tăng gần 808 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Đáng chú ý, trong thuyết minh báo cáo của HPG, tại 31/3 công ty có 264 tỷ đồng khoản phải thu khác là giá trị chuyển nhượng cổ phần của một công ty con của HPG từ một cổ đông của công ty con này.

Tuy nhiên, cổ đông này chưa thực hiện được việc chuyển giao và hiện đang liên quan tới một cuộc điều tra pháp luật. Việc chuyển nhượng này được xác định là chưa hoàn thành. Do vậy, HPG coi khoản tiền đã trả cổ đông này là một khoản phải thu và trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 164 tỷ đồng.

Khả năng thu hồi khoản phải thu này và thời gian mà giao dịch chuyển nhượng cổ phần này có thể được coi là hoàn thành phụ thuộc vào kết quả của cuộc điều tra kể trên và phụ thuộc vào kết quả thương lượng các bên liên quan.

Nguồn Dân Việt/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật