Hủy
Kinh Doanh

KDC: Kiểm toán lưu ý việc ghi nhận giá trị thương hiệu Kinh Đô

Thứ Năm | 12/04/2012 15:34

LNST sau kiểm toán của KDC đạt 273,55 tỷ đồng, giảm 18,65 tỷ đồng so với trước kiểm toán.
 
Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) thông báo kết quả kinh doanh năm 2011 hợp nhất đã qua kiểm toán.

Tại phần ý kiến của kiểm toán, đơn vị kiểm toán lưu ý việc tổng tài sản của tập đoàn vào 31/12/2011 bao gồm một tài sản cố định vô hình trị giá 50 tỷ đồng thể hiện giá trị thương hiệu Kinh Đô mà Công ty TNHH Xây dựng và chế biến thực phẩm Kinh Đô góp vốn vào tập đoàn.

Đồng thời, tập đoàn cũng đã ghi nhận một khoản tương ứng với giá trị tài sản trên vào vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 4- tài sản cố định vô hình và công văn của Bộ Tài Chính năm 2005, thương hiệu được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp thì không được ghi nhận là tài sản vô hình vì loại thương hiệu này không phải là nguồn lực có thể xác định được đồng thời không được đánh giá một cách đáng tin cậy và doanh nghiệp không thể kiểm soát được thương hiệu này.

Tập đoàn đang khấu trừ thương hiệu Kinh Đô trong 20 năm và số khấu trừ đã được tính vào chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2011 là 2,5 tỷ đồng và làm giảm lợi nhuận tương đương.

Giá trị khấu trừ lũy kế vào 31/12/2011 là 22,92 tỷ đồng đã làm giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền tương đương.

Tương tự, việc ghi nhận tài sản thương hiệu Kinh Đô đã làm tăng giá trị tổng tài sản và vốn chủ sở hữu với số tiền lần lượt là 27,08 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Nguồn http://cafef.vn

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO