Hủy
Kinh Doanh

Kho bạc Nhà nước giải ngân ước đạt 97,3% kế hoạch vốn 2014

Thứ Năm | 18/12/2014 08:59

Trong đó, giải ngân vốn đầu tư XDCB ước là 155.357 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 85.000 tỷ đồng, đạt 88,9% kế hoạch.
 

Ngày 17/12/2014, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của hệ thống KBNN.

Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Kim Vân đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của hệ thống KBNN năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp tổ chức kế hoạch hành động trong năm 2015.

Cụ thể, năm 2014 toàn hệ thống KBNN từ Trung ương đến địa phương đã xác định 11 nhiệm vụ công tác trọng tâm với 10 nhóm giải pháp triển khai thực hiện với mục tiêu và phương châm hành động là “Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; vận hành ổn định hệ thống TABMIS; kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao”; đồng thời bám sát chủ trương, biện pháp, giải pháp điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Tài chính trong năm để cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ cụ thể và năm 2014 đã đạt được những kết quả nhất định.

Trong công tác xây dựng đề án, cơ chế chính sách, KBNN tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và hoàn thành 41 đề án, cơ chế chính sách thuộc chương trình công tác năm 2014. Trong đó  hoàn thành dứt điểm 15 đề án đưa và triển khai thực hiện, hoàn thành theo lộ trình 26 đề án, chính sách để tiếp tục thực hiện trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Đến nay đã triển khai công tác phối hợp thu NSNN với 21 hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại 63 KBNN tỉnh, thành phố với 700 đơn vị KBNN quận, huyện và Sở Giao dịch KBNN.  

Theo đó, về kiểm soát chi thường xuyên, tính đến hết năm 2014, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi ước đạt 686.790/704.400 tỷ đồng, đạt 97,5% dự toán năm và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến hết thời hạn thanh toán kế hoạch năm 2014 (31/1/2015), lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 282.839 tỷ đồng, bằng 97,3% so với kế hoạch vốn năm 2014 cấp qua KBNN và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, giải ngân vốn đầu tư XDCB ước là 155.357 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 85.000 tỷ đồng, đạt 88,9% kế hoạch; Vốn giải ngân khác là 42,481 tỷ đồng, đạt 98,3% kế hoạch vốn năm KBNN nhận được từ cơ quan tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhấn mạnh, đối với hệ thống KBNN nhiệm vụ chuyên môn, chính trị trong năm 2015 là khá nặng nề bởi tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Do vậy, đòi hỏi KBNN tiếp tục tập trung cho việc thực hiện Chiến lược phát triển KBNN, đẩy mạnh và mở rộng công tác phối hợp với các cơ quan thuế, hải quan, cơ quan tài chính khác để đẩy nhanh tiến độ thu đảm bảo nguồn lực chi; Đa dạng hóa các hình thức thu nộp ngân sách nhà nước; Tập trung đẩy mạnh các đề án về chương trình đầu tư tài chính, thực hiện một cách công khai, minh bạch và phòng ngừa rủi ro; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ hệ thống KBNN. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài ngành trong việc rà soát, cập nhập thủ tục hành chính mới; Triển khai và vận hành hiệu quả hệ thống TABMIS…

KBNN cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể, đó là tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN năm 2020 đảm bảo đúng yêu cầu, kế hoạch; Xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của hệ thống KBNN; Xây dựng kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020 của hệ thống KBNN. Tổ chức quản lý NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn gắn với thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển; Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung câp thông tin, báo chí đầy đủ, kịp thời, chính xác; Đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý; Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, hoàn thiện tổ chức bộ máy đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và XDCB nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; Bám sát mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ tài chính, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống KBNN; Nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra KBNN; thực hiện có hiệu quả các biện pháp về phòng, chống tham nhũng trong hệ thống KBNN; Thực hiện có hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế.

Nguồn DVO/MOF


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong