Hủy
Kinh Doanh

Thị trường chứng khoán huy động được 650.000 tỷ đồng trong 12 năm

Thứ Tư | 04/07/2012 08:50

Riêng từ năm 2005 đến nay, thị trường chứng khoán đã huy động khoảng 550.000 tỷ đồng.
 
Thống kê từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, sau gần 12 năm thị trường chứng khoán (TTCK) khai trương hoạt động (20/7/2000 - 20/7/2012) . TTCK đã huy động khoảng 650.000 tỷ đồng, phục vụ cho phát triển doanh nghiệp và nền kinh tế. Trong đó, riêng từ năm 2005 đến nay, đã huy động khoảng 550.000 tỷ đồng.

Theo Ủy ban chứng khoán, trong giai đoạn 2000-2005, mức vốn hóa thị trường chỉ đạt trên dưới 1% GDP nhưng năm 2007 đã đạt đến mức 47% GDP và trên 30% GDP trong những năm gần đây. Hệ thống các tổ chức niêm yết tăng liên tục hàng năm, từ chỗ có 2 công ty niêm yết đến nay đã có 705 công ty niêm yết.

Về nhà đầu tư, từ chỗ có 2.900 tài khoản, nay đã tăng lên gần 1,2 triệu tài khoản, thu hút gần 10 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Trên nền Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2020 đã được Chính phủ ban hành, Bộ Tài chính trình Chính phủ để tái cấu trúc TTCK và các doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó tập trung vào các vấn đề chính:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng hàng hóa kết hợp với đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán, bảo hiểm; nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro tại các tổ chức phát hành. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, từng bước áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực và thông lệ quốc tế, củng cố lòng tin của thị trường.

Thứ hai, thu hẹp số lượng các tổ chức tài chính trung gian. Kiện toàn mô hình hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm theo thông lệ quốc tế, nâng cao chấp lượng quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro.

Thứ ba, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, tập trung phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức, phát triển các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Tập trung khuyến khích dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trung và dài hạn, kết hợp với việc tăng cường công tác quản lý, giám sát, có giải pháp phù hợp, kịp thời để chủ động đối phó với biến động của dòng vốn này.

Nguồn Đầu tư chứng khoán


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới