Hủy
Kinh Doanh

TNC dự kiến đạt 23 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 2013

Thứ Năm | 27/12/2012 08:11

Công ty sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên 2013 kế hoạch doanh thu 190 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 23 tỷ đồng.
 
Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất TNC công bố nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 26/12.

Theo đó, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và trình Đại hội cổ đông thường niên 2013 kế hoạch khai thác 1.535 tấn sản lượng mủ; chế biến 402 tấn cao su tờ RSS; chế biến 1.067 tấn cao su SVR; thu mua 150 tấn cao su tiểu điền trong và ngoài tỉnh để chế biến.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, TNC dự kiến đạt 190 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 23 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị TNC sẽ trình Đại hội cổ đông 2013 xem xét bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Nhật Thành Lâm, nâng số thành viên Hội đồng quản trị lên 6 người. Đồng thời, chấp thuận ông Đỗ Khắc Tùng và ông Nguyễn Nhật Thành Lâm là thành viên độc lập phụ trách các vấn đề về lao động tiền lương và nhân sự trong Hội đồng quản trị. Đề cử thành viên Ban kiểm soát là ông Hà Phú Quý.

Nguồn Khampha


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới