Hủy
Kinh Doanh

UBCK lấy ý kiến về việc rút ngắn thời gian thanh toán còn T+2

Thứ Năm | 11/06/2015 21:46

UBCKNN đã có thông báo về việc lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, thành viên thị trường về nội dung Quy trình rút ngắn thời gian thanh toán.
 

Ngày 11/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 hướng dẫn về giao dịch chứng khoán để lấy ý kiến thành viên thị trường. 

Cụ thể, để từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế về việc rút ngắn chu kỳ thanh toán và hỗ trợ thanh toán cho các giao dịch trên thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLKCK) Việt Nam xây dựng Quy trình rút ngắn thời gian thanh toán từ T+3 như hiện nay về T+2.

Giao dịch trong ngày, nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch mua bán trong ngày khi ký hợp đồng với công ty chứng khoán. Giao dịch này được thực hiện thông qua việc nhà đầu tư bán số chứng khoán đã mua từ lệnh mua trước đó trong cùng ngày giao dịch (mua trước - bán sau); hoặc nhà đầu tư mua thêm chứng khoán để bù lại số chứng khoán đã bán trước đó (bán trước - mua sau).

Giao dịch mua bán trong ngày không được phép thực hiện trong phiên ATO và ATC. Chỉ có các cổ phiếu trong danh mục chỉ số VN30, HNX30 và chứng chỉ các quỹ đầu tư niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán mới được mua bán trong ngày.

Kết thúc ngày giao dịch, số chứng khoán bán không được nhiều hơn số lượng chứng khoán đã mua (bao gồm chứng khoán có sẵn trên tài khoản + chứng khoán chờ về + chứng khoán vừa mua trong ngày).

Nguồn Vietstock


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới