Hủy
Kinh Doanh

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt trước 1/7/2007 cho DNNN

Thứ Ba | 30/09/2014 15:39

Bộ Tài chính vừa công bố thủ tục hành chính về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).
 

Quyết định này của Bộ Tài chính là thủ tục hành chính về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với DNNN hoàn thành cổ phần hóa; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán. Người nộp thuế được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt gửi hồ sơ đề nghị xóa nợ tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp hồ sơ xóa nợ chưa đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt đầy đủ, trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, người có thẩm quyền phải ra quyết định xoá nợ thuế hoặc thông báo không thuộc phạm vi, đối tượng hoặc không đủ điều kiện xoá nợ thuế.

Trường hợp số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chỉ phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa hoặc số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ bao gồm cả tiền thuế, tiền phạt phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa và tiền thuế, tiền phạt của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị xóa nợ về cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/10/2014.

Nguồn Theo DVO/Mof


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong