Hủy

Kinh tế di động Tin tức

  • 30/01/2014 - 08:37

    Fed tiếp tục cắt giảm QE

    Fed cho rằng thị trường lao động tuy có dấu hiệu trái chiều nhưng vẫn đang tiến xa hơn, đồng thời tăng trưởng kinh tế đã đi lên trong một vài quý gần đây.
  • 05/11/2012 - 20:02

    Không cấp phép sớm băng tần 4G

    Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không thúc đẩy việc cấp phép sớm cho 4G để đảm bảo hiệu quả đầu tư của các mạng di động và phù hợp với trình độ phát triển kinh tế Việt Nam.