Hủy

Kinh tế nhật bản Tin tức

Nhật Bản

Nhật Bản "mong" lạm phát

Nhật Bản muốn kích thích lạm phát nhằm thoát khỏi cái bẫy giảm phát trong suốt 1/4 thế kỷ qua.