Hủy

Làm loạn Tin tức

  • 13/11/2015 - 07:07

    Minh oan cho chè ô long

    100% mẫu chè sản xuất tại Lâm Đồng đều không vượt ngưỡng 0,002 ppm hoạt chất fibronil.