Hủy

Làm tê liệt Tin tức

  • 06/11/2013 - 21:13

    Bãi công làm tê liệt Hy Lạp

    Các dịch vụ công cộng ở Hy Lạp đã bị tê liệt trong khi giao thông rối loạn vì cuộc tổng bãi công do các nghiệp đoàn lớn phát động.
  • 16/07/2013 - 14:28

    Ai lũng đoạn kinh tế Ai Cập?

    Khách sạn, nhà máy sản xuất ôtô, ... phần lớn do quân đội Ai Cập kiểm soát. Các tướng lĩnh cản trở mọi cải cách và làm tê liệt nền kinh tế.
Người Tiên Phong