Hủy

Lập là Tin tức

  • 02/10/2013 - 17:35

    C21 thành lập công ty con

    Công ty con có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 2 cổ đông sáng lập là C21 và Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn.
Người Tiên Phong