Hủy

Liên đoàn lao động Tin tức

Khi doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp "sợ" tăng lương

Nếu các doanh nghiệp đều đồng ý tăng lương để đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động, tại sao họ lại không đồng ý với mức tăng 16%?

  • 30/07/2014 - 07:49

    Lương tối thiểu năm 2015 sẽ tăng trên 10%

    Trong tháng 8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ chốt phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2015 để trình Chính phủ xem xét vào đầu tháng 9 tới.