Hủy

Manmohan Singh Tin tức

  • 31/07/2013 - 08:24

    Ấn Độ sẽ có bang thứ 29

    Liên minh cầm quyền Ấn Độ vừa thông qua quyết định thành lập một bang mới ở phía Nam đất nước. Đây cũng là bang thứ 29 của Ấn Độ.