Hủy

Môi giới chứng khoán Tin tức

Làm broker trong thị trường gấu

Làm broker trong thị trường gấu

Khác hẳn với bao nghề khác, môi giới chứng khoán là một công việc khá khắc nghiệt với nhiều thăng trầm, nhất là khi thị trường có nhiều biến động.

Người Tiên Phong