Hủy

Nền tảng kinh tế số Tin tức

Rủi ro lạm phát lớn tới đâu?

Rủi ro lạm phát lớn tới đâu?

Chính phủ Việt Nam cam kết nhập thêm 2,4 triệu m3 xăng trong quý II/2022, được thể hiện trong số liệu nhập khẩu của Việt Nam tăng lên.

  • 16/10/2018 - 06:30

    Không dây nối nền kinh tế số

    Ngành công nghiệp kết nối không dây (wireless) là nền tảng hạ tầng của kinh tế số. Ngành đóng góp hơn 457 tỉ USD mỗi năm cho nền kinh tế Mỹ.
  • 04/05/2016 - 07:48

    Lạm phát tăng trở lại

    Số liệu cho thấy lạm phát tháng 4.2016 đã tăng cao nhất 5 năm, do tác động của việc tăng giá xăng, thép và phí dịch vụ y tế, giáo dục.
Người Tiên Phong