Hủy

News Corp Tin tức

  • 24/11/2012 - 20:42

    MySpace cố gắng vay vốn khoảng 50 triệu USD

    Công ty mẹ của MySpace hiện đang cố gắng vay vốn để giúp mạng xã hội này quay lại làm đối thủ trực tiếp của Spotify và Pandora trong năm 2013, theo Business Insider.