Hủy

Ngan hang phat trien viet nam Tin tức

  • 03/11/2017 - 13:56

    Một thành viên HĐQT BIDV từ nhiệm

    Ông Nguyễn Huy Tựa, thành viên HĐQT Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam vừa được HĐQT thông qua đơn từ nhiệm kể từ ngày 1.11.2017 để nghỉ hưu.
  • 11/10/2015 - 19:49

    Cơ hội từ TPP không tự đến

    Lợi ích TPP mang lại rất lớn, nhưng tận dụng thế nào, nhanh hay chậm…còn tùy thuộc vào chính sách của Chính phủ cũng như nỗ lực của chính các doanh nghiệp.