Hủy

Ngân hàng tổng hợp Tin tức

  • 06/09/2013 - 10:24

    Nợ xấu quý II giảm do đâu?

    Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các NHTM, trong quý II, tỉ lệ nợ xấu của toàn hệ thống tiếp tục giảm, hiện còn 4,46% trên tổng dư nợ.