Hủy

Ngày giờ Tin tức

  • 02/04/2013 - 16:11

    HSX nghỉ 3 ngày giao dịch dịp 30/4-1/5

    Thị trường không giao dịch vào thứ Hai, ngày 29/4 và cũng không giao dịch vào ngày đi làm bù 4/5. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ giao dịch ngày 19/4.