Hủy

Ngoai dong Tin tức

Cá nhân cân khối ngoại

Cá nhân cân khối ngoại

Dòng tiền mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục đỡ thị trường trước đà bán ròng của khối ngoại.

XOR, XOR Việt Nam