Hủy

Nhà bình luận Tin tức

  • 25/05/2014 - 09:06

    Nhạc sĩ Hồ Quang Bình qua đời

    Tin từ Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết nhạc sĩ, nhà lý luận phê bình âm nhạc Hồ Quang Bình - Chủ tịch hội - mất vào sáng 25.5 tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.