Hủy

Nhà quản trị Tin tức

PMI tháng 7 đạt 47,6 điểm

PMI tháng 7 đạt 47,6 điểm

Đại dịch COVID-19 khiến Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng trong tháng 7 vừa qua giảm xuống còn 47,6 điểm, các điều kiện kinh doanh suy giảm.

  • 03/10/2016 - 09:21

    Chỉ số PMI lên cao nhất 16 tháng

    Số lượng đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ mười liên tiếp, trong khi tốc độ tạo việc làm mới nhanh nhất năm năm rưỡi.