Hủy

Nhiên liệu hóa thạch Tin tức

  • 20/10/2012 - 22:20

    Sản xuất xăng từ không khí

    Tuy nhiên, quy trình sản xuất xăng từ không khí bị coi là quá đắt và khó khả thi về mặt thương mại.