Hủy

NKG Tin tức

  • 27/12/2020 - 16:26

    Sáng rực cổ phiếu thép

    Đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã có cơ sở để khẳng định năm 2020 là một năm thành công đối với các doanh nghiệp ngành thép.
  • 21/08/2018 - 14:00

    Thế trận mới của ngành thép

    Với những đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp và chiến lược mở rộng thị trường miền Nam của Hòa Phát, dự báo cạnh tranh ngành thép sẽ càng khốc liệt.