Hủy

Nội các Tin tức

  • 18/07/2015 - 16:08

    Hy Lạp cải tổ mạnh nội các

    Hy Lạp tiến hành cải tổ nội các chỉ vài giờ sau khi EU thông qua khoản cứu trợ ngắn hạn trị giá 7,16 tỷ euro (7,8 tỷ USD) cho nước này.