Hủy

Nội Mông Tin tức

  • 20/07/2014 - 08:53

    Đô thị hóa hay "ma hóa" Trung Quốc?

    Trong bối cảnh bùng nổ tín dụng, Trung Quốc liên tục đầu tư vào những dự án bất động sản khổng lồ nhưng tịnh không một bóng người dân sinh sống.