Hủy

Nông hải sản Tin tức

  • 24/08/2012 - 22:27

    Trung Quốc tăng cường thu gom nông sản

    Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu nông sản của nước này trong tháng 7 đã tăng mạnh, chỉ có cacao và bông là giảm so với tháng 6.