Hủy

Nộp hồ sơ Tin tức

  • 04/10/2013 - 19:45

    Hoãn nộp gần 9.500 tỷ tiền thuế

    Cả nước có trên 106.000 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân được gia hạn nộp thuế GTGT với tổng số thuế được gia hạn lên gần 9.500 tỷ đồng.