Hủy

OLED Tin tức

  • 23/04/2013 - 15:57

    Galaxy Note 3 có màn hình dẻo, không vỡ

    Samsung đang tiến gần với việc thương mại hóa các thiết bị đầu tiên trang bị màn hình mềm dẻo. Sản phẩm đầu tiên sử dụng màn hình này là Galaxy Note 3 sắp tới.