Hủy

Ong chu Tin tức

  • 03/02/2019 - 10:52

    Tái cấu trúc Sabeco đang đi đúng hướng?

    Dù lợi nhuận của Sabeco năm 2018 có suy giảm, nhưng việc tái cấu trúc sẽ củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững cho SAB trong tương lai, VCSC nhận định.