Hủy

Perth Tin tức

Melbourne - thành phố đáng sống nhất thế giới

Melbourne - thành phố đáng sống nhất thế giới

EIU (Economist Intelligence Unit), bộ phận phân tích của tạp chí The Economist vừa đưa ra xếp hạng 140 thành phố đáng sống nhất thế giới. Thành phố Melbourne xếp hạng nhất trong danh sách này.