Hủy

Phan hoa hoc Tin tức

  • 29/04/2014 - 12:45

    FPT bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc

    Ông Dương Dũng Triều làm Phó Tổng Giám đốc Toàn cầu hóa và ông Nguyễn Khắc Thành làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nguồn lực Toàn cầu hóa.
  • 29/04/2013 - 21:31

    Tháng 4: Vì sao New York nồng mùi 'sex'

    Mùa xuân này, mũi người New York phải chịu đựng một thứ mùi 'nồng, hôi' từ một loạt các cây nở hoa trắng rợp trời trên mọi con phố New York.