Hủy

Pháp điều Tin tức

Thêm phương pháp điều trị COVID-19

Thêm phương pháp điều trị COVID-19

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy các tế bào truyền tín hiệu loại bỏ virus, làm dịu phản ứng miễn dịch và sửa chữa tổn thương mô.