Hủy

Phat trien cong dong Tin tức

  • 08/12/2023 - 07:30

    Giờ G chế tài tái chế

    Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) có hiệu lực từ đầu năm 2024 đưa hoạt động tái chế rác thải vào chế tài đối với doanh nghiệp.