Hủy

Phep nhan Tin tức

  • 19/06/2014 - 15:29

    Chính thức cho phép mang thai hộ

    Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật cho phép mang thai hộ trong chiều 19/6. Vấn đề hôn nhân đồng giới được đưa ra ngoài phạm vi điều chỉnh của luật.