Hủy
Kinh Doanh

Quy định về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp FDI

Thứ Sáu | 03/01/2014 15:17

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Theo Nghị định, doanh nghiệp FDI đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/7/2006 có quyền quyết định thời điểm đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp và tổ chức quản lý hoạt động theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp FDI được thành lập trước ngày 1/7/2006, đã hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép đầu tư sau ngày 1/7/2006, chưa thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp và có đề nghị được tiếp tục hoạt động phải đăng ký lại trước ngày 1/2/2014.

Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có quyền đăng ký đổi Giấy phép đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoạt động theo quy định của Luật đầu tư.

Các hình thức đăng ký lại doanh nghiệp

Theo Nghị định, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có 1 nhà đầu tư thì đăng ký lại thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai nhà đầu tư trở lên thì đăng ký thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Công ty cổ phần đăng ký lại thành công ty cổ phần.

Trình tự đăng ký lại doanh nghiệp

Theo Nghị định, doanh nghiệp đề nghị đăng ký lại nộp hồ sơ theo quy định tại cơ quan chấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp không phải hỏi ý kiến các Bộ, ngành thì trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét và cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp cần lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan thì thời gian xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan được hỏi có ý kiến bằng văn bản trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trường hợp không chấp thuận hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp.

Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp đăng ký lại phải nộp lại bản gốc Giấy phép đầu tư, các Giấy phép đầu tư điều chỉnh và Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư đã cấp (nếu có) cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư.

Trong trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp đồng thời với đăng ký lại, doanh nghiệp cũng nộp hồ sơ theo quy định tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Theo Nghị định, quyết định đăng ký lại và chuyển đổi doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

Trong trường hợp này, Giấy chứng nhận đầu tư cũng sẽ được cấp trong thời hạn 15 ngày nếu không phải hỏi ý kiến các Bộ, ngành và không quá 45 ngày làm việc nếu cần lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan.

Nguồn Tin Công Nghệ Tổng Hơp

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO