Hủy

Phi nhân thọ Tin tức

  • 19/05/2014 - 14:05

    Vẫn thu phí cà thẻ

    Ngân hàng (NH) Nhà nước cấm các đơn vị chấp nhận thẻ thu các phí liên quan đến việc chấp nhận thẻ dưới bất kỳ hình thức nào.