Hủy
Kinh Doanh

Bảo hiểm Xuân Thành và Viễn Đông không đảm bảo an toàn về vốn

Thứ Tư | 24/12/2014 09:17

Ngoại trừ 2 doanh nghiệp này, 43 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại đều đảm bảo an toàn về vốn.
 

Theo tổng kết của Bộ Tài chính về các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) năm 2014, có 8 doanh nghiệp hoàn thành tăng vốn điều lệ (trong đó có 04 DNBH Phi nhân thọ, 03 DNBH nhân thọ) với tổng số tiền là 2.037,14 tỷ đồng (trong đó DNBH nhân thọ tăng 1.375,14 tỷ đồng, DNBH Phi nhân thọ tăng tăng 662 tỷ đồng).

Ngoài ra, có 04 DNBH Phi nhân thọ đã được chấp thuận tăng vốn với tổng số tiền là 832 tỷ đồng và 1 DNBH nhân thọ (Great Eastern) được chấp thuận tăng vốn thêm 90 tỷ đồng.

Theo đánh giá, 43/45 DNBH (trừ công ty bảo hiểm Viễn Đông và công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành) đảm bảo an toàn về vốn theo quy định.

Trong năm nay, Bộ Tài chính đã phê chuẩn 9 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và 49 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (nâng tổng số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường lên 395 sản phẩm).

Bộ cũng đôn đốc các DNBH nộp báo cáo tài chính có xác nhận kiểm toán và làm việc với các DNBH phi nhân thọ về dự thảo Quy tắc bảo hiểm vật chất xe cơ giới; Triển khai phê chuẩn quy tắc bảo hiểm vật chất xe cơ giới của các DNBH.

Bộ Tài chính đã tham dự ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Việt Nam và Campuchia về hợp tác thí điểm bảo hiểm xe cơ giới; triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới...

Trong năm 2015, tái cấu trúc DNBH trước hết sẽ tập trung vào xây dựng chính sách, chế độ. Theo đó, Bộ sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai bảo hiểm vi mô đồng thời hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định về bảo hiểm xây dựng; Mở rộng, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm bảo hiểm, tiếp tục triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm vi mô, bảo hiểm thủy sản.

Ngoài gia, Bộ sẽ nghiên cứu trình Chính phủ quyết định hướng triển khai bảo hiểm nông nghiệp...

Tăng cường công tác quản lý, giám sát DNBH cũng là nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Theo đó, Bộ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công tác giải quyết bồi thường bảo hiểm tại Hà Tĩnh, Bình Dương, Đồng Nai; Giám sát DNBH rà soát, quán triệt việc tuân thủ pháp luật kinh doanh bảo hiểm và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục tập trung chỉ đạo việc tái cấu trúc Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông, Xuân Thành.

Bộ Tài chính nhấn mạnh việc kiểm tra, giám sát, đảm bảo mức độ an toàn vốn của các DNBH phù hợp với quy mô hoạt động, cơ cấu đầu tư và khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra hoạt động chi trả, giải quyết quyền lợi cho khách hàng của các DNBH.    

Nguồn DVO/MOF


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới