Hủy

Phien dich Tin tức

  • 10/10/2018 - 17:57

    Dịch mọi ngôn ngữ bằng máy cầm tay

    Hình dáng nhỏ gọn và khả năng phiên dịch rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên giới,với thời gian nhanh chóng, âm thanh trả về với giọng chuẩn từng quốc gia.