Hủy

Phương tiện truyền thông Tin tức

  • 31/07/2013 - 10:31

    Kỷ nguyên điện thoại di động và xu hướng gắn kết tiêu dùng

    Điện thoại di động ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của con người và cũng thay đổi thói quen tiêu dùng của khách hàng. Đối với các nhà tiếp thị, điện thoại di động đã trở thành một thiết bị kết nối rất hữu dụng trong truyền thông đa phương tiện, đẩy mạnh tương tác giữa các kênh truyền thông nhằm tạo ra sự gắn kết trong trải nghiệm.
Người Tiên Phong