Hủy

Qua mặt Tin tức

  • 01/04/2014 - 09:23

    Năm 2013, DBC nâng cổ tức lên 14%

    ĐHCĐ thường niên CTCP Tập đoàn Dabaco (DBC – sàn HNX) vừa thông qua việc điều chỉnh tăng mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 từ 12% lên 14%.